fbpx

ODRASLI OTROCI ALKOHOLIKOV

Ste odraščali ob staršu, ki je prekomerno posegal po alkoholu ali z drugimi besedami, ste odraščali v svetu alkoholikov?

Se želite naučiti bolje prepoznavati svoja čustva, jih izražati na bolj primeren način?

Si želite, da bi znali primerneje postavljati meje tako sebi kot drugim?

Nihče ni kriv, če je odraščal ob staršu alkoholiku. Tekom odraščanja v družini,  v kateri je vaš oče ali mama prekomerno posegal po alkoholu, ste ponotranjili številna vedenja, odzivanja, načine, kako konflikte tlačiti ali reševati z agresijo. Kako en prevzema preveč odgovornosti in drugi uri veščine izgovarjanja, zanikanja. Kako tlačiti ali nekontrolirano izražati različna čustvena stanja, ki se porajajo znotraj vas.

Posledično ste, če ste odraščali ob staršu alkoholiku, slabo opremljeni za zadovoljujoče odnose. K sreči lahko v odraslosti ob ustrezni samoprevzgoji te vzorce presežete. Verjetno ste že veliko naredili, da imate toliko notranje moči, da sedaj prebirate te vrstice.

Pri vaši spremembi k polnemu življenju vam zagotovo lahko pomagam s svojim desetletnim strokovnim spremljanjem odraslih otrok alkoholikov tudi jaz.

Pomagam vam lahko izboljšati vašo podobo o sebi in vaše notranje samogovore, ki jih imate  v sebi, pa se jih včasih niti ne zavedate. Pomagam vam postopno izgrajevati večje zaupanje vase in prepoznavanje vaših želja, potreb. Pomagam vam izgraditi bolj jasno in zdravo vizijo, kaj je to dober partnerski odnos in kako postaviti jasne meje v odnosih, v katerih ste. Pomagam vam, da izostrite podobo o tem, kakšno življenje bi radi imeli, ter vas spodbujam, da naredite vse, kar je potrebno, da se temu vedno bolj in bolj približujete.

Vabim vas, da se vključite v individualno psihoterapevtsko obravnavo ali pa v skupino za odrasle otroke alkoholikov.

Cilji terapevtske skupine odraslih otrok alkoholikov:

 • izboljšati samopodobo 
 • povečati sposobnost prepoznavanja in izražanja svojih čustev
 • zmanjšati odgovornost za probleme drugih
 • zmanjšati občutek krivde
 • izboljšati odnos do sebe
 • preprečiti medgeneracijski prenos travm iz staršev (OOA) na otroke

Nekatere značilnosti odraslih otrok alkoholikov:

 • pretirana skrb za druge (občutek odgovornosti za vedenja, odločitve, nezadovoljstvo, želje… drugih)
 • zanemarjanje sebe, svojih potreb, želja, čustev
 • težave s postavljanje mej in reči ‘ne’ brez občutka krivde
 • slaba samopodoba (nezadovoljstvo s sabo)
 • se pogosto počutijo krive
 • depresija
 • se pogosto poročijo z odvisnikom ali pa sami postanejo odvisni

Pogoji za vključitev v skupino odraslih otrok alkoholikov:

 • prostovoljna odločitev
 • sposobnost rednega udeleževanja terapevtskih srečanj
 • starost nad 18 let
 • odraščanje ob staršu, ki je bil odvisen od raznih psihoaktivnih substanc (alkohol, droge) ali je bil slabše funkcionalen (npr. zaradi psihičnih bolezni, nasilja, tihih dni, ignoriranja, izbruhov jeze, ustrahovanja…)

Kako poteka delo v skupini odraslih otrok alkoholikov?

Skupina odraslih otrok alkoholikov srečuje skozi šolsko leto od oktobra do konca maja, dvakrat mesečno (16 srečanj v šolskem letu). Poteka dvakrat mesečno po uro in pol do dve uri (odvisno od števila udeležencev). V eni skupini so isti udeleženci.

Na nekaterih obravnavah dobijo udeleženci domačo nalogo, pri kateri odgovarjajo pisno na določena vprašanja.

Skupino vodi dr. Nada Mirnik Trtnik, specialistka zakonske in družinske terapije.

Kje poteka skupina: v Ljubljani

Število udeležencev skupine: od 6 do 10 udeležencev v eni skupini

Cena je 720 eur za 16 srečanj (45 eur na srečanje).

Prijavi se