fbpx

Terapije

Psihoterapija

Psihoterapija je naučeno, celostno, zavestno in načrtovano obravnavanje psihosocialno in psihosomatsko pogojenih duševnih motenj in bolezenskih stanj z znanstveno utemeljenimi psihoterapevtskimi metodami v interakciji ene ali več obravnavanih oseb, z enim ali več psihoterapevti.

Cilj obravnave je olajšati ali odpraviti simptome, spremeniti moteča prepričanja, stališča in vedenjske vzorce ter podpirati osebnostno rast in zdravje obravnavanih.

Psihoterapija pomeni zdravljenje s pogovorom, s ciljem premagovanja različnih težav in boljšega poznavanja sebe.

Po uspešno zaključeni psihoterapiji boste:

 • razumeli, kaj se vam dogaja oziroma kaj se je prej dogajalo z vami
 • odpravili ali vsaj močno ublažili moteče simptome
 • znali na pozitiven način izražati svoja čustva
 • znali konstruktivno komunicirati z bližnjimi
 • rešeni svojih problemov boste zato zaživeli bolj izpolnjujoče življenje

Izvajam naslednje psihoterapevtske storitve:

Kako poteka individualna, partnerska ali družinska psihoterapija?

Psihoterapija poteka v obliki pogovora med psihoterapevtko dr. Nado Mirnik Trtnik in posameznikom, parom ali družino.

Preko pogovorov terapevtka ustvarja varen prostor, v katerem ugotavljamo vzroke za nastale težave, osmislimo pomen učenja novih vzorcev in se jih tudi naučimo.

Novi vzorci vedenja so prilagojeni vašim potrebam in vaši specifiki glede na anamnezo iz preteklosti in glede na cilje za prihodnost.

psihoterapiji predelujete vaše nepredelane travme iz preteklosti; kadar te slabo vplivajo na dojemanje sebe, drugega in na vaše funkcioniranje v odnosih.

Koliko časa traja psihoterapija?

Par, posameznik ali družina najprej pride na uvodno terapevtsko srečanje oziroma svetovanje.

Na tem srečanju se dogovorimo o nadaljnji terapevtski obravnavi, ciljih, na katerih si želite delati, okvirno določimo potrebno število nadaljnjih srečanj.

Predlagano število srečanj se lahko spreminja, odvisno od kompleksnosti težav, finančnih zmožnosti, napredka terapije…

V primeru, da se po prvem razgovoru vključite v daljšo terapevtsko obravnavo, v začetni fazi prihajate ne terapije enkrat tedensko po eno uro (načeloma stalen termin).

Sčasoma lahko pogostost srečanj prilagodimo vašim potrebam in ciljem (1 x na dva tedna, 1 x mesečno oziroma po potrebi). Običajno traja terapevtska obravnava od treh mesecev do enega leta, po potrebi lahko manj ali več.

Za vključitev v daljšo terapevtsko obravnavo se odločijo ljudje,  ki si želijo resnične in trajne spremembe v svojem življenju.

Pri svojem psihoterapevtskem delu uporabljam različne pristope, kot so:

 • Igralna terapija
 • Razne tehnike sproščanja
 • Vizualizacija
 • Metoda pisanja ciljev
 • Tehnika pisanja domačih nalog
 • Relacijsko družinska terapija
 • Imago terapija
 • Gottmanova metoda
 • Kognitivno vedenjska terapija
 • EFT
 • Hipnoza

Pogosto vam dam domače naloge, ki ji delate med enim in drugim terapevtskim srečanjem.

Domače naloge so vezane na problem, s katerim se soočate.

Trajanje

V začetni fazi prihajate ne terapije enkrat tedensko po eno uro (načeloma stalen termin).

Sčasoma lahko pogostost srečanj prilagodimo vašim potrebam in ciljem (1 x na dva tedna, 1 x mesečno oziroma po potrebi).

Običajno traja terapevtska obravnava od treh mesecev do enega leta, po potrebi lahko manj ali več.

Skupinska terapija

V skupinsko terapijo je vključena skupina oseb, ki se srečuje zaradi točno določenega namena.

Običajno so skupine zaprtega tipa, kar pomeni, da so od začetka do konca delovanja skupine vključeni isti udeleženci (običajno med 8 in 12 oseb), kar ustvarja občutek zaupanja, pripadnosti.

Pri vodenju skupine predstavim določeno temo, v skupini izvedemo vaje, vsak pove svoje izkušnje vezane na temo.

Skupinske terapije pozitivno vplivajo na izboljšanje kvalitete življenja udeležencev.

Med drugim je namen, da nauči udeležence prepoznavati težave in probleme, se z njimi soočati, jih naučiti strategij za doseganje njihovih ciljev.

Pogoj za vstop v skupino je polnoletnost, prostovoljna odločitev in sposobnost rednega udeleževanja srečanj.

Skupinsko terapijo vodi dr. Nada Trtnik.

Cena psihoterapije

 • CENIK INDIVIDUALNE, PARTNERSKE IN DRUŽINSKE TERAPIJE

  Individualna psihoterapija (45 min) – 75 EUR

  Partnerska in družinska psihoterapija (50 min) – 90 EUR

  Možen je dogovor za blok (dvojne) ure v enem terminu. Možne so tudi psihoterapije preko skypa.

  Cena vključuje tudi pripravo in pregled domačih nalog, ki jih klienti delajo doma med enim in drugim srečanjem.

  V primeru odpovedi termina mora biti ta storjena 2  dni pred dogovorjenim terminom, sicer se ura plača.

 • CENIK ZA PSIHOTERAPEVTSKE SKUPINE IN DELAVNICE

  Terapevtska skupina Odrasli otroci alkoholikov (za 2 srečanji po 2 uri) – 70 EUR mesečno.
  Skupina za ženske (na srečanje) – 35 EUR
  Skupina za samske (4 srečanja po 2 uri )– 150 EUR

  Srečanja v eni psihoterapevtski skupini običajno potekajo 10 mesecev v koledarskem letu.

  Delavnica Odnos do denarja (celodnevna delavnica) – 100 EUR

  CENIK ZA ENKRATNA PREDAVANJA IN DELAVNICE

  Enourno predavanje –  250 EUR + potni stroški
  Dvourna delavnica – 350 EUR +  potni stroški
  Odprta organizirana predavanja (na udeleženca) – 30 EUR

 • CENIK ZA IZDAJO POTRDILA O OBISKOVANJU TERAPIJE

  Izdaja strokovnega mnenja ali potrdila o obiskovanju terapije: 30 EUR (do 30 min priprav; za daljša poročila je potrebno sorazmerno doplačilo)

Cene vključujejo DDV.
Cenik velja od 01.02.2022

Kako se vključim?

Pokličite me na 031 371 143 ali mi pišite na info@odnos.org ali izpolnite obrazec in odgovorila vam bom na vsa vprašanja. Dogovorili se bomo za termin prvega srečanja.

Če se da, navedite razloge, zaradi katerih se želite vključiti v psihoterapijo.

Lahko navedete tudi morebitne terminske predloge, glede vaših drugih obveznosti (npr. po 16 h, do 14 h, dvoizmensko delo…)

Poveste mi lahko tudi, kam bi prišli na pogovor: v Izolo, Postojno ali v Ljubljano.

Za vključitev je obvezna predhodna prijava.

Za prijavo izpolnite spodnji obrazec: