fbpx

Osebni podatki

Ime in priimek: Nada Mirnik Trtnik
Naslov: Ljubljana
E-mail: nada.trtnik@odnos.org
GSM:  031 371 143
Stan: poročena, imam hči
Rojena: 15.05.1974

IZOBRAZBA

2016 Doktorski študij – Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Program Zakonska in družinska terapija
2005 Specialistični študij – Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta
Program Zakonska in družinska terapija

2011

Univerzitetni študij – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Program Socialno delo

2002

Univerzitetni študij – Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
Program Organizacija dela

2001

Visokošolski strokovni študij – Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Program Poslovna ekonomija

2016

Doktorska disertacija: Skupinska terapevtska pomoč odraslim otrokom alkoholikov po relacijsko družinskem modelu terapije.

2016

Znanstveni članek na konferenci: Spremembe v doživljanju odnosov odraslih otrok alkoholikov z njihovimi družinskimi člani po skupinski obravnavi odraslih otrok alkoholikov po modelu relacijske družinske terapije. Medsebojni odnosi in spremembe v terapiji (elektronski vir): zbornik povzetkov in člankov

2016

Pregledni znanstveni članek: Okrevanje odraslih otrok alkoholikov in duhovnost. Bogoslovni vestnik

2010

Diplomska naloga: Odrasli otroci alkoholikov

2002

Diplomska naloga: Učinkovito učenje

2001

Diplomska naloga: Obvladovanje ciljnih stroškov pri novem gospodinjskem aparatu

2013

Aktivna udeležba na IV. kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Izzivi  in stiske odraščanja ob staršu, odvisnem od alkohola ter posledice v odrasli dobi

2011

Aktivna udeležba na II. kongresu Zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije: Predstavitev terapevtskega procesa v primeru problematike soodvisnosti

2010

Aktivna udeležba na 6. kongresu psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo: Odrasli otroci alkoholikov in relacijska družinska terapija.

2014

Pogled, družinski terapevtski center
Seminar Možgani v odnosih, medosebna nevrobiologija

2014

AAMET
Tečaj za EFT izvajalca

2013 – 2015

Boštjan Trtnik, Postavitev družine
Aktivno sodelovanje na delavnicah postavitve družine

2013

Bližina, družinski inštitut
Delavnica Terapija z otroki

2010

Združenje zakonskih in družinskih terapevtov
Pridobljen naziv Zakonski in družinski terapevt

2010

Center za duhovno kulturo
Tečaj meditacije

2009

Imago – Mirabi
Delavnica Imago za samske in posameznike

2009

Frančiškanski družinski inštitut
Opravljenih 250 h osebne terapevtske izkušnje, 90 ur udeležbe na terapevtskih skupinah.

2008 – 2016

Frančiškanski družinski inštitut; Družinski center Kairos, Center za družinsko in zakonsko terapijo; B Tandem mag. Tone Kladnik; Sonček, Bogdan Žorž
Obiskovanje individualne in skupinske supervizije v obsegu preko 300 ur

2008

Imago – Mirabi
Communologue training; theory, practice and homework assignment

2008

Imago – Mirabi
Osnovni klinični trening Imago partnerske terapije

2005

Socialna zbornica Slovenije
Usposobljenost za strokovne sodelavce v socialnem varstvu

2002

Društvo Joga v vsakdanjem življenju
Seminar Joga v vsakdanjem življenju, Umag

2001

Srednja zdravstvena šola Celje
Izpopolnjevanje za Maserja

2006 – 2017

Terapevtski inštitut – ODNOS
 • izvajanje individualnih, partnerskih, družinskih, skupinskih psihoterapij
 • vodenje skupine za pare
 • pisanje prijave na razpise, poročila, vodenje evidenc
 • organiziranje izvajanja programov, snovanje programov
 • izvajanje predavanj, delavnic za osnovnošolce, srednješolce, starše, pare (samopodoba otroka, samopodoba mladostnika, šola za starše….)
 • izvajanje delavnic o komunikaciji in stresu v zdravstvenem domu
 • vodenje Terapevtskega inštituta – Odnos
 • raziskovanje na skupini odrasli otroci alkoholikov, evalviranje programov

2006 – 2009

Škofijska Karitas Koper
 • nudenje psihosocialne pomoči posameznikom, parom, mladostnikom, družinam, ki so se srečevali z različnimi stiskami, težavami  v komunikaciji, odvisnostjo
 • vodenje skupine za odvisnike (odrasli, mladostniki) in njihove bližnje (starši, svojci, prijatelji)
 • pisanje prijav na razpise, pisanje poročil, vodenje evidenc o uporabnikih

2003 – 2004

Psihiatrična klinika Ljubljana – aktivno sodelovanje na skupini psihodrame (prostovoljka)

2004

Središče Rotunda – svetovanje na področju pomoči v osebni stiski

Terapije in izobraževanja izvajam v slovenskem, angleškem ali hrvaškem jeziku.

Sodelujem tudi z Živeti polno by Marija Kure.
Povezava do spletnega mesta: https://zivetipolno.si/